مشاوره تلفنی

جستجو کردن

درخـواسـت وکـیل

برای درخواست وکالت پرونده، تنظیم دادخواست حقوقی و تنظیم قرارداد می توانید از مجموعه حقوقی وکیل الرعایا تماس بگیرید. همچنین برای استفاده از خدمات مشاوره می توانید از طریق مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری با ما در تماس باشید.

ملاقات با وکیل و درخواست وکالت پرونده

تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست

درخواست اصلاح و تنظیم قرارداد

question